Skip to content

CODHy 2020-2022 Virtual Conferences Recap

The 6th annual CODHy Conference

CODHy 2022

CODHy 2022 Program

CODHy 2022 Speakers

International Speakers

Itamar Raz Israel ●Ehud Grossman Israel ●Zachary Bloomgarden USA ●Antoni Ceriello Spain ● Anja Bosy-Westphal Germany ● Philip Home UK ● Juliana Chan Hong Kong ● Avivit Cahn Israel ● Paolo Pozzilli Italy ● William Cushman USA ● Stefano Del Prato Italy ● Sin Gon Kim South Korea● Marta Koch UK ● Aaron Ciechanover Israel ● Ralf Defronzo USA ● Stephano Del Prato Italy ● Eberhard Standl Germany ● Luc Van Gaal Belgium ● Dominico Accili USA ● Ronni Gamzu Israel ● Gary Hammer USA ● Fu Jingyuan The Netherlands ● Roger Kornberg USA ● Mikhail Kosiborod USA ● Karsten Kristiansen Denmark ● Lawrence A Leiter Canada ● Dorit Nitzan Israel ● Banshi Saboo India ● Eran Segal Israel ● Jonathan Shaw Australia ● Jaakko Tumilehto Finland ● Luc Van Gaal Belgium ● John Wass UK ● Roni Weinberg Sibony Israel

Local Speakers

Ning Guang ● Mu Yiming ● Hong Jie Liu ● Bi Yufang ● Wang Weiqing ● Cao Yanan ● Gu Yanyun ● Jianmin ● Liu Ruixin ● LuJieli ● Shan Zhongyan ● Teng Weiping ● Wang Guang ● Wang Jiqiu ● Xumin ● Xu Yu ● Ye Lei ● Zhang Yifei ● Zhu Dalong

CODHy 2022 Photos


CODHy 2021

CODHy 2021 Program

CODHy 2021 Speakers

Local Speakers

Itamar Raz Israel ●Ehud Grossman Israel ●Zachary Bloomgarden USA ●Antoni Ceriello Spain ● Stephen Twigg Australia ● Philip Home UK ● Juliana Chan Hong Kong ● Avivit Cahn Israel ● Paolo Pozzilli Italy ● Eran Elinav Israel ● Stefano Del Prato Italy ● Sin Gon Kim South Korea● John Wass UK ● Ralf DeFronzo USA ● Domenico Accili USA ● Banshi Saboo India ● Eberhard Standl Germany ● Luc Van Gaal Belgium ● Jaakko Tuomilehto Finland ● Alon Grossman Israel ● Elhanan Borenstein Israel ● Karsten Kristiansen Denmark ● Adina Bachar Israel

Local Speakers

Ning Guang ● Mu Yiming ● Hong Jie Liu ● Bi Yufang ● Wang Weiqing ● Ning Guang ● Mu Yiming ● Shan Zhongyan ● Zhu Dalong ● Lu Jieli ● Wang Jiqiuna ● Zhang Yifei ● Cao Yanan ● Wang Weiqing ● Wang Tiange ● Helena Wang ● Teng Weiping ● Liu Ruixin ● Hong Jie Yanan ● Gu Yanyun ● Jianmin ● Liu Ruixin ● LuJieli ● Shan Zhongyan ● Teng Weiping ● Wang Guang ● Wang Jiqiu ● Xumin ● Xu Yu ● Ye Lei ● Zhang Yifei ● Zhu Dalong

CODHy 2021 Photos


CODHy 2020

CODHy 2020 Program

CODHy 2020 Speakers

International Speakers

Itamar Raz Israel ●Ehud Grossman Israel ●Zachary Bloomgarden USA ●Antoni Ceriello Spain ● Anja Bosy-Westphal Germany ● Philip Home UK ● Juliana Chan Hong Kong ● Avivit Cahn Israel ● Paolo Pozzilli Italy ● William Cushman USA ● Stefano Del Prato Italy ● Sin Gon Kim South Korea● Marta Koch UK ● Shannon Lin Australia ● Maria Remedi USA ● Banshi Saboo India ● Eberhard Standl Germany ● Luc Van Gaal Belgium ● Jeff D Williamson USA

Local Speakers

Ning Guang ● Mu Yiming ● Hong Jie ● Zhong Nanshan ● Wang Weiqing

CODHy 2020 Photos