Skip to content

CODHy 2023’s Faculty

11th CODHy 2023

Nobel Prize Laureate

2011 Noble Prize in Chemistry

Prof. Dan Shechtman

Israel

11th CODHy 2023

Congress Co-Chairs

Prof. Ning Guang

Co-Chair
China

Prof. Itamar Raz

Co-Chair
Israel

Speakers

International Speakers

Dan Shechtman Israel Itamar Raz Israel ● Domenico Accili USA ● Eberhard Standl Germany ● Fu Jingyuan The Netherlands ● Iris Shai Israel ● Jerome Bertherat France ● Juliana Chan Hong Kong SAR ● Karsten Kristiansen Denmark ● Luc Van Gaal Belgium ● Ram Wiess Israel ● Sin Gon Kim Republic of Korea ● Stavroula Kousteni USA ● Zachary T. Bloomgarden USA ● Andrew Boulton UK

Local Speakers

Ning Guang ● Ge Junbo (Academician) ● Bi Yan ● Bi Yufang ● Cao Yanan ● Chen Li ● Gu Wei ● Gu Weiqiong ● Gu Yanyun ● Hong Jie ● Ji Qiuhe ● Jiang Changtao ● Jiang Yiran ● Jiao Kai ● Li Ling ● Li Qifu ● Li Xiaoying ● Li Yanbing ● Liu Jianmin ● Liu Libin ● Lu Jieli ● Luo Xianghang ● Qin Guijun ● Qu Shen ● Shan Zhongyan ● Shi Lixin ● Tang Xulei ● Tang Zhengyi ● Teng Weiping ● Tong Nanwei ● Wang Guixia ● Wang Jiqiu ● Wang Qidi ● Wang Shu ● Wang Weiqing ● Wang Chaofu ● Xiang Guangda ● Xiao Haipeng ● Xu Huaqiang ● Xu Yu ● Yan Li ● Yang Tao ● Ye Lei ● Yu Xuefeng ● Zhang Huijie ● Zhang Yifei ● Zhao Jiajun ● Zhao Zhigang ● Zhou Hongwei ● Zhou Yingxia ● Zhu Dalong ● Sun Shouyue

International Speaker Biographies

Fu Jingyuan

The Netherlands

Sin Gon Kim

Republic of Korea

Iris Shai

Israel

Chinese Speaker Biographies

CODHy’s Program

The CODHy program will give you the most recent up-to-date information about the topics and presentations given by the prestigious speakers that attend our conferences.